Školení zaměstnanců

Provádíme školení / zkoušky pro zaměstnance, profesní kvalifikace:

Detektiv koncipient (kód: 68-009-M)

 

Otevřené školení/zkoušky:

V tuto chvíli není žádný otevřený termín.

Zažádat o termín zkoušky / školení

 

 

Kontakty na zkoušející:

Mgr. Michal Šorm - 777 887 218

Mgr. Libor Jurečka - 605 912 593

Bc. Martin Sulek - 603 914 476

Zkoušky / školení provádíme na adrese

Vstavačová 2750/14

155 00 Praha 5

Dle požadavků je možné provést školení - zkoušky i na jiném (vhodném) místě.

Napište si o termín zkoušek

Jaké údaje jsou třeba k přihlášení do kurzu:
titul, jméno, příjmení, datum narození, místo narození, adresa trvalého bydliště, kontaktní email (pro zaslání studijních materiálů a pozvánky ke zkoušce), telefonický kontakt