Bezpečnostní služby

CCTV - Kamerové systémy
Kamerové systémy (CCTV) umožňují vizuální kontrolu a monitorování oblastí střeženého prostoru a plní tak funkci bezpečnostního nebo dohledového systému. Prvky CCTV snímají obraz ve zvoleném místě, zajišťují jeho přenos
a zobrazení na stanovišti obsluhy. Pořizovaný záznam je používán
k prozkoumání rizikových situací a může plnit i roli důkazního materiálu. Nabídku CCTV plní analogové i IP kamery s odpovídajícími záznamovými zařízeními (DVR, NVR) a množství nejrůznějších doplňků (objektivy, kryty, držáky, zdroje, kabely, konektory, převodníky,....).

Při napojení DVR/NVR na internet (za předpokladu, že máte pevnou IP adresu), lze sledovat kamerový záznam přes PC
a přes mobilní telefon.

EZS - Elektronické zabezpečovací systémy
Elektronické zabezpečovací systémy mají za úkol detekovat narušení na objektu
a dále na tento stav upozornit. Upozornění může proběhnout lokálně (siréna), přenosem na bezpečnostní agenturu (PCO), nebo upozorněním přímo majiteli. Základem bezpečnostního systému je ústředna, kde nabízíme kompletní sortiment od renomovaného kanadského výrobce PARADOX Security systems. Od tohoto výrobce nabízíme i detektory a další příslušenství nezbytné pro zajištění celé trasy od DETEKCE až po UPOZORNĚNÍ.

Pro doplnění sortimentu jsou v nabídce i další prověřené výrobky od dalších výrobců jako Jablotron, DSC a další a tak umíme řešit většinu standardních situací pro zabezbečení (byty, domy, budovy, venkovní prostory). Kromě elektronických zařízení dodáváme
i kompletní sortiment doplňků potřebných pro instalaci (baterie, plechové boxy, transformátory, kabely...atd.).

EZS dokážeme připojit na jakýkoliv pult centrální ochrany (PCO).

Při použití GSM / IP komunikátoru můžete svůj alarm ovládat také přes PC
a přes mobilní telefon.

EPS - Elektronické požární systémy
Systém elektrické požární signalizace se používá k identifikaci požárně nebezpečné situace v nejčasnějším možném stádiu vzniku požáru. Systém se skládá z různých typů automatických čidel doplněných ručními tlačítky, ústředen, které zajišťují vyhodnocení signálů (poplachových i poruchových), výstražných signalizací (akustických i optických), spojovacího vedení
a vstupně výstupních členů pro řízení jiných požárně bezpečnostních systémů.

 

 

EVS - Elektronické vstupní systémy

Obor EVS (elektronické vstupní systémy) řeší problematiku autorizace osob pro vstup do objektu (audio/videotelefony, přístupové čtečky) a evidenci docházky spolu s udělením přístupových práv.

Ostraha majetku a osob
Ostraha majetku a osob zahrnuje poskytování služeb spojených s ostrahou
a ochranou nemovitého a movitého majetku, ostrahou cenností či jiného majetku, ochranou osob a právních zájmů, zajišťováním pořádku v místech konání veřejných shromáždění, slavností, sportovních podniků nebo lidových zábav podle pokynů objednatele, vyhodnocováním bezpečnostních rizik.

Detektivní služby
Nabízíme komplexní detektivní služby zajišťované prostřednictvím zkušených profesionálů, kteří většinou získali výcvik a praxi ve státních službách. 100% diskrétnost je samozřejmostí.

Bezpečnostní audit
Žádný bezpečnostní systém se neobejde bez kontrolních mechanizmů, posuzování kvality, účinnosti a následných korekcí bezpečnostních mechanismů. Tato činnost je rovněž nedílnou součástí bezpečnostního procesu z pohledu aplikace ISO norem.

Uznávanou formou měření kvality je externí audit. Jeho princip je založen na ověření podstatných vlastností systému nezávislým subjektem. Oproti internímu auditu prováděném zaměstnanci provozovatele systému nebo zaměstnanci dodavatele služeb se externí bezpečnostní audit odlišuje především vyšší objektivitou pohledu a možností srovnání s jinými provozovanými bezpečnostními systémy.

Satelitní sledování vozidel a osob
Nabízíme systémy od více poskytovatelů - dle požadavků klienta.

Kontaktujte nás